• THÔNG BÁO
  17 { TOPICS }
  51 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  23 Jan 2013, 02:35
 • LỊCH DIỄN
  28 { TOPICS }
  46 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  29 Jun 2012, 22:47
 • TIN TỨC - SINH HOẠT
  Tin tức sinh hoạt văn nghệ khắp nơi
  69 { TOPICS }
  105 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } trungnguyen VIEW_LATEST_POST
  02 Jan 2014, 19:12
 • CHUYỆN LẠ HẬU TRƯỜNG
  Những giai thoại bên trong cánh gà, ngoài đời thường của các NS ngành sân khấu, điện ảnh, tân nhạc....
  14 { TOPICS }
  19 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tuyetmai VIEW_LATEST_POST
  28 Jun 2012, 18:49
 • MINH CẢNH
  Biography
  30 { TOPICS }
  50 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  30 Nov 2012, 21:55
 • MỸ CHÂU
  Biography
  29 { TOPICS }
  71 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } nguyenkhoiktc VIEW_LATEST_POST
  27 Jun 2012, 22:10
 • OTHER ARTISTS
  Biography
  74 { TOPICS }
  91 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tuyetmai VIEW_LATEST_POST
  28 Jun 2012, 14:48
 • MINH CẢNH & MỸ CHÂU
  All about MC & MC
  7 { TOPICS }
  13 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  09 Jun 2012, 08:46
 • TALKSHOW
  { TOPICS }
  { POSTS }
  { LAST_POST }
 • Interview Minh Canh
  Radio , TV phong van NS Minh Canh
  7 { TOPICS }
  11 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  09 Jan 2012, 04:48
 • Interview My Chau
  Radio, TV phong van NS My Chau
  7 { TOPICS }
  10 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  20 Jun 2011, 01:32
 • Interview other artists
  Radio, TV phong van cac NS khac
  14 { TOPICS }
  16 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tuyetmai VIEW_LATEST_POST
  22 Jun 2012, 18:40
 • AUDIO
  { TOPICS }
  { POSTS }
  { LAST_POST }
 • Audio BÀI CA CỔ NHẠC
  Những bài ca cổ do Minh Cảnh - Mỹ Châu
  & các nghệ sĩ kh�c ca
  15 { TOPICS }
  25 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  05 Dec 2012, 01:32
 • Audio TÂN CỔ GIAO DUYÊN
  Những bài tân cổ do Minh Cảnh - Mỹ Châu & các nghệ sị khác ca
  : sauvuongynhac
  41 { TOPICS }
  63 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } hoangvuconstruction VIEW_LATEST_POST
  07 Aug 2012, 22:34
 • Audio TRÍCH ĐOẠN
  Những trích đoạn hay nhất do Minh Cảnh - Mỹ Châu & các nghệ sĩ khác diễn
  : sauvuongynhac
  16 { TOPICS }
  27 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  25 Jun 2012, 15:46
 • Audio TUỒNG CẢI LƯƠNG
  Những vở tuồng nổi tiếng do Minh Cảnh - Mỹ Châu & các nghệ sĩ khác diễn
  : sauvuongynhac
  23 { TOPICS }
  47 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  09 Jun 2012, 08:57
 • VIDEO
  { TOPICS }
  { POSTS }
  { LAST_POST }
 • Video TÂN CỔ GIAO DUYÊN
  Minh Cảnh, Mỹ Châu, Lệ Thuỷ, Minh Phụng, Minh Vưong, Thanh Hằng....
  34 { TOPICS }
  44 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tuyetmai VIEW_LATEST_POST
  28 Jun 2012, 17:47
 • Video TUỒNG CẢI LƯƠNG
  video do Minh Cảnh, Mỹ Châu......
  73 { TOPICS }
  133 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  28 Oct 2012, 11:25
 • Video LIVESHOW
  video Minh Cảnh, Mỹ Châu & other artists live on stage
  24 { TOPICS }
  33 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  09 Jun 2012, 08:24
 • Video PHIM KICH
  Video Phim Viet Nam
  10 { TOPICS }
  17 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  25 2012, 12:40
 • Video TUYỆT TÁC THẾ GIỚI
  Những tiếng hát, những tác phẩm hay lừng danh thế giới
  25 { TOPICS }
  41 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  09 Jun 2012, 09:43
 • TIN TỨC VĂN NGHỆ
  Sinh họat văn hóa nghệ thuật thế giới
  9 { TOPICS }
  53 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } trantinh1713 VIEW_LATEST_POST
  13 Jan 2012, 14:57
 • NGHỆ SĨ NGOẠI QUỐC
  Tiểu sử ca sị,diễn viên điện ảnh, kịch nghệ
  _________________
  4 { TOPICS }
  4 { POSTS }
  { LAST_POST } { POST_BY_AUTHOR } tcgd VIEW_LATEST_POST
  20 Jul 2010, 00:56

{ LOGIN_LOGOUT }  •  { REGISTER }

cron